Natuur & Boer

Weidevelden zien we verschralen tot productievelden van eenzijdig hoogwaardig, eiwitrijk gras. Jagers doden wild. Het grondwaterpeil wordt verlaagd om de toegang van de steeds groter en zwaarder wordende landbouwmachines toegang te bieden, gevolg weidevogels kunnen met hun lange, dunne snavels niet meer in de keiharde klei en kunnen hun voedsel niet bereiken. Bestrijdingsmiddelen worden ingezet om hogere inkomsten voor boeren te garanderen, vaak schadelijk voor bijen en overige insecten. Grasland wordt al vroeg gemaaid waardoor de kuikens van weidevogels geen beschutting kunnen vinden.

Allemaal kwesties die regelmatig aan de orde komen binnen onze vereniging, maar waar geen kant en klare oplossingen voor zijn. Het streven blijft er echter op gericht om de natuurlijke omgeving zoveel mogelijk in stand te houden en te bevorderen zonder dogmatische standpunten in te nemen.

De vraag die echter steeds vaker naar voren komt is: Wie is eigenlijk de baas op het platteland? Is dat de boer, die de laatste jaren steeds meer onder druk komt te staan. Zich soms opgejaagd voelt door krimpende winstmarges en knellende regelgeving? Of is het de burger die aanspraak maakt op gezond en “eerlijk” geproduceerd voedsel en tevens graag wil genieten van rust en een gevarieerd landschap? Of misschien het milieu met de daarbij bijbehorende levende natuur, zoals: bijen, weide & akkervogels en alle overige soorten aan insecten ,vissen en vogels? En wie betaalt vervolgens de rekening? Bij dezen willen we u dan ook van harte uitnodigen de binnen ons gebied georganiseerde publieksevenementen te bezoeken, zoals: de biologische opendagen LekkernaardeBoer, de AH-buitendag of Loer’n bie de boer’n. Of het door de vereniging georganiseerde jaarlijks slotstuk, PRONTE PRACHT. Mede georganiseerd door de historische commissie Garmerwolde biedt deze dag een uniek kijkje in het leven op het platteland, met oog voor de cultuur, de voedselrijkdom en het natuurlijk leven. Bij uitstek een gelegenheid uw kennis en inzichten te verrijken en om verschillende zienswijzen met elkaar uit te wisselen.

Binnenkort zullen we op deze pagina enkele voorbeelden van lopende projecten ten gunste van de natuur uitgebreider uitlichten.