Burger & Boer

In beginsel bestond de vereniging louter uit agrariërs. Door de toegenomen aandacht voor voedsel, milieu en natuur binnen onze maatschappij wordt de burger echter een steeds belangrijker partner in het geheel. Zeker nu we per 1 januari 2019 één geheel gaan vormen met de stad Groningen is de verwachting dat de invloed van de burger op ons leefgebied zal toenemen. Agrarische bedrijven met oog voor de natuur die voedsel produceren binnen stadsgrenzen is ook voor Nederland een vrij unieke situatie, waardevol om te behouden, maar ook uiterst kwetsbaar.

Door middel van het geven van voorlichting en educatie ontstaan echter steeds meer waardevolle contacten tussen burger en boer.
Hieronder enkele door boeren zelf vorm gegeven initiatieven gericht op deze relatie tussen burger en boer.

Publieksevenementen:

*AH-buitendag. Rond Pasen doet melkveebedrijf Langereis uit Ten Boer al jaren mee aan de AH-buitendag. Iedereen kan op zo’n dag zien waar ons voedsel vandaan komt en tot stand komt. Voornamelijk op jeugd gericht met voorlichting, educatie en vermaak, ook dit jaar weer bezocht door honderden mensen. Zowel leerzaam, als vertier biedend. Een feest voor jong en oud. Zie ook: www.koeenjij.nl

* LekkernaardeBoer. Dat biologisch boeren ook goed mogelijk is, toont de familie Van Zanten in Garmerwolde. Jaarlijks, tijdens de biologische opendagen in juni, biedt dit 75 ha. grootte bedrijf de mogelijkheid kennis te maken met hun manier van produceren. Diverse granen en peulvruchten worden op biologische wijze geteeld en verwerkt. Zie ook: www.hetgeweidehof.nl

* Loer’n bie de boer’n. Jaarlijks eind mei houdt melkveebedrijf Van den Bergh uit Garmerwolde open huis tijdens de fietstocht Loer’n bie boer’n. Een samenwerking tussen Univé verzekeringen, LTO Noord en De Boer op Noord. Zie ook: www.loernbiedeboern.nl

Overige bedrijfsinitiatieven:

* Melktappunt. Sinds met 2017 is Ten Boer een attractie rijker en ook nog eens een heel gezonde. Het melkveebedrijf van de familie Bijman aan de Washuisterweg in Ten Boer heeft sinds mei 2017 een officieel melktappunt in gebruik genomen. Dat kan door iedereen gebruikt worden. De melk gaat rechtstreeks van de koeien via een grote tank naar het tappunt, waar bezoekers voor één euro een liter melk kunnen tappen. Er wordt verder niets aan de zuivel toegevoegd. Een bekertje melk kost twintig cent. „Verser dan dit kan haast niet.” Zie ook: www.melktapbijman.nl

* Gastenverblijf/Minicamping. Op de plek waar zich in vroegere tijden een Steenhuis bevond is later een boerenbedrijf gevestigd. Het voorhuis van deze boerderij uit 1874 is inmiddels in de oude staat teruggebracht en doet vandaag de dag dienst als gastenverblijf. Deze verblijfaccommodatie en bijbehorende minicamping worden verhuurd en beheerd door de familie Berghuis. Recreëren te midden van natuur en boerenactiviteiten aan de rand van Groningen. Zie ook: www.steenhuisberghuis.nl

* Educatie. Niet alleen door de vereniging geïnitieerd maar ook spontaan door agrariërs zelf in gang gezet. Zo wordt door de familie Langereis uit Ten Boer (www.koeenjij.nl) jaarlijks een stijgend aantal basisschoolklassen ontvangen voor een educatief programma.

Alle voornoemde initiatieven worden door onze vereniging van harte aanbevolen

Maar ook wordt actief gekeken hoe voor de rustzoekende burger de omgeving nog aantrekkelijker te maken. Onderhoud en aanleg van fietspaden, bloeiende akkerranden, rustpunten, etc.


Bloeiende akkerrand langs BoerGoense fietspad (Ga uw gang, pluk gerust een bosje voor thuis!)

Kortom een gebied waardevol om te bezoeken. Gemakkelijk bereikbaar voor fietsers uit De Stad via het BoerGoense fietspad of de vernieuwde Stadsweg, grenzend aan natuurgebied Kardinge van Natuurmonumenten. Echter waar in dat gebied nadrukkelijk het accent op de natuur ligt, geldt in ons gebied de dubbelfunctie van voedselproductie in combinatie met natuurbeheer. Misschien daarom voor sommigen in historisch opzicht nog wel interessanter.