Activiteiten & Evenementen

Het bewaken van de kwetsbare natuur vormt altijd de rode draad bij al onze activiteiten en evenementen. Onze taak is de belangen van Boeren, Burgers en Natuur met elkaar te verenigen. Over het algemeen vindt overleg met betrokken partijen in goede onderlinge harmonie plaats. Vanzelfsprekend zijn boeren in de eerste plaats gefocust op hun eigen bedrijfsvoering. Er moet nu eenmaal brood op de plank komen. Bewoners van het platteland daarentegen zijn heden ten dage grotendeels mensen die elders werken en hier een plek hebben gezocht om de natuur, de rust en de ruimte. Weg van de dagelijkse stadse hectiek. Weer anderen bezoeken ons gebied om het landelijke karakter, zoals de open luchten, bloeiende koolzaadvelden, buitenlopende koeien en alles wat verder leeft en bloeit. Vanzelfsprekend leidt dit soms tot botsende inzichten en belangen, waarbij de levende natuur gemakkelijk in de knel komt. Het blijft zodoende altijd schipperen.

Activiteiten

Enkele voorbeelden:

  • het stimuleren van de aanleg van plas-drasgebieden voor weidevogels
  • bloeiende akkerranden aanleggen voor insecten, bijen en vogels (en de genietende mens)
  • stukjes land met zaadproducerende planten inzaaien voor overwinterende vogels
  • stroken land later maaien zodoende schuilplaatsen biedend voor opgroeiende weidevogels
  • actief zoeken naar alternatieven voor bestrijdingsmiddelen
  • actief onderzoeken naar wenselijker oplossingen voor de afvoer van ons plastic afval
  • contacten aan te gaan met andere organisaties, zoals: het GroningerLandschap, Vogelbescherming, Natuurmonumenten, IVN, SOVON, e.d.
  • het geven van voorlichtingen en faciliteren van educatieve projecten

Publieksevenementen

*PRONTE PRACHT
Van oudsher bestaat er in allerlei culturen wel een vorm van “oogstfeest”. In het najaar worden daarbij de opbrengsten van de zomer gevierd die als voedselbuffer dienen voor de winter. Bij onze vereniging gieten we dit in de vorm van een jaarlijks terugkerende manifestatie in aug/sept. Pronte Pracht wordt al een aantal jaren georganiseerd in samenwerking met de historische commissie Garmerwolde. Boerderijen, aanverwante bedrijven en historische panden in Garmerwolde en Thesinge zetten hierbij hun deuren open voor iedereen. Jong en oud kan zelf kiezen waar hij/zij een kijkje wil nemen en hoe lang te blijven. Grenzend aan DE STAD en gemakkelijk met de fiets bereikbaar. Voor de deelnemende bedrijven, route en overige informatie bekijk de flyer van dit jaar. Ook te vinden op de websites: www.thesinge.com of www.garmerwolde.net.

FLYER PRONTE PRACHT 2018

*Overige publieksevenementen waarbij de organisatie bij diverse boerenleden zelf ligt, zijn o.a. LekkernaardeBoer, de AH-buitendag of Loer’n bie de boer’n.Vaak in samenwerking met andere organisaties. Voor deze evenementen zie elders op deze site onder het kopje ‘Burger & Boer‘.