Home

Welkom op de website van “Ons Belang”, een vereniging die tracht een natuurrijke omgeving te combineren met agrarische activiteiten. Opgericht op 21 december 2004 en telt in 2017 zo’n 70 boeren- en burgerleden.

Leden van de vereniging zetten zich in voor een verantwoord agrarisch natuurbeleid, met als doel het leefgebied voor tal van insecten, bijen, vlinders en verscheidene vogelsoorten te bewaken en indien mogelijk te verbeteren. Essentieel voor het in stand houden van de biodiversiteit in het gebied. Het werkgebied van de vereniging valt binnen de huidige gemeente Ten Boer, gesitueerd onder de rook van Groningen en per 1 januari 2019 deel uitmakend van DE STAD. Een rijk cultuurlandschap bestaande uit ongeveer 1/3 deel akkerbouwbedrijven en 2/3 deel veehouderijen, afgewisseld met eeuwenoude dorpjes. Een voedselproductiegebied waarbij de belangen van de diverse partijen niet altijd gemakkelijk te verenigen zijn.

Graag willen we met deze site inzicht geven in onze activiteiten, waarmee we trachten het karakter van ons agrarisch gebied in stand te houden op een duurzame manier. Rekening houdend met de belangen van de boer, de natuur en de burger.

— Gezond Voedsel en een gezonde Natuur is van ONS BELANG —